Κτίριο | Κατοικίες

Κτίριο ενεργειακής κλάσης Α+

Κτίριο επί της οδού Κ.Παλαμά, Νέο Ψυχικό

Στην κύρια όψη του κτηρίου υπάρχουν μεγάλοι εξώστες που αποτελούν το βασικό χώρο συνεστίασης κατά τους θερινούς μήνες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις όψεις για τον σκοπό αυτό είναι οι προεξοχές από σοβά, τα γυάλινα στηθαία και τα μεγάλα κουφώματα αλουμινίου με υαλοπετάσματα. Με τον τρόπο αυτό, το κτήριο αποκτά έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, χωρίς να προσφεύγει σε τυποποιημένες λύσεις, αναδεικνύοντας τα πραγματικά στοιχεία που το ορίζουν.

 

Η κατά το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των χώρων πρασίνου, ο καλός φωτισμός και αερισμός των χώρων του κτηρίου και η μη προκλητική αλλά όχι απρόσωπη διαμόρφωσή τους, είναι τα σχετικά με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον στοιχεία που συμβάλλουν στους καλύτερους δυνατούς όρους διαβίωσης των κατοίκων στο κτήριο.