Οδός Τσέντνερ, Ν. Ψυχικό

Οδός Παπαναστασίου, Ν. Ψυχικό